• <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
 • <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
   1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

   2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
    <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>

    t? v?n mi?n phí:

    +84-0363676659

    Tin t?c OKATA

    Liên h?

    ?U ?I?M C?A ROBOT HàN HOàN TOàN T? ??NG ?? ???C PH? BI?N KH?P C? N??C

    Ngày ??ng:2021-09-23 11:25:22  L??t xem: 1649
    ?U ?I?M C?A ROBOT HàN HOàN TOàN T? ??NG ?? ???C PH? BI?N KH?P C? N??C

    Robot hàn thi?c hoàn toàn t? ??ng ?? ???c ph? bi?n kh?p c? n??c. M?c dù máy hàn thi?c có nhi?u ?u ?i?m nh? ti?t ki?m chi phí nhan c?ng, hi?u qu? cao nh?ng trong quá trình hàn ch?c ch?n s? x?y ra m?t s? v?n ?? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng s?n ph?m. Vì v?y, h?m nay s? nói v? nh?ng nguyên nhan d?n ??n ch?t l??ng m?i hàn.

    1: Trong quá trình hàn ngu?i, nhi?t ?? c?a ch?t tr? hàn quá th?p ho?c th?i gian gia nhi?t kh?ng ??, v?t hàn kh?ng nóng ch?y và ??t hoàn toàn ho?c b? m?t v?t hàn kh?ng ?? sáng và có v?t n?t.

    2: Quá nhi?u thi?c s? gay tích t? thi?c trong các ?i?m hàn, quá ít thi?c s? kh?ng ?? ?? b?c các ?i?m hàn

    3: Ch?t hàn trên b? m?t m?i hàn t?o thành các v?t l?i l?m. ?i?u này ch? y?u là do nhi?t ?? gia nhi?t kh?ng ??, thu?c hàn quá ít và góc ?? kh?ng chính xác khi m? hàn r?i kh?i ?i?m hàn.

    4: Có m?t l?p nh?a th?ng b? k?p gi?a các b? ph?n ho?c t?m b?ng m?ch in, khi?n k?t n?i ?i?n kém. N?u nh?a th?ng kh?ng ???c pha tr?n làm nóng ??, d??i ?i?m hàn s? có màng nh?a th?ng màu nau vàng, n?u nhi?t ?? làm nóng quá cao, nh?a th?ng s? chuy?n sang màu ?en. ??i v?i hai tình hu?ng nêu trên, tình hu?ng th? nh?t có th? ???c hàn bù b?ng m? hàn. ??i v?i nh?ng v?t ?? b? cacbon hóa (than hóa), thì ph?i b? sung thi?c l?i, làm s?ch các b? ph?n c?n hàn ho?c b? m?t b?ng m?ch in r?i hàn l?i.

    5: Quá nhi?u ch?t hàn, quá nhi?u c?n nh?a th?ng xung quanh các ?i?m hàn. Khi m?t l??ng nh? c?n nh?a th?ng, h?y dùng m? hàn làm nóng nh? ?? lo?i b? nh?a th?ng, c?ng có th? dùng b?ng x?p nhúng vào c?n ?? lau s?ch nh?a th?ng ho?c ch?t tr? dung d? th?a.

    6: Liên k?t hàn thi?c. Quá nhi?u ch?t hàn có th? gay ?o?n m?ch gi?a các ?i?m hàn c?a linh ki?n. ?i?u này c?n ???c chú y khi hàn t? ??ng các linh ki?n nh? và các b?ng m?ch in nh?.


    日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一
   3. <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
   4. <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
     1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

     2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
      <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>