• <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
 • <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
   1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

   2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
    <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>

    t? v?n mi?n phí:

    +84-0363676659

    Bách khoa c?ng ngh?

    Liên h?

    ??U Là ?U ?I?M C?A ROBOT HàN THI?C T? ??NG OKATA?

    Ngày ??ng:2021-09-23 11:55:42  L??t xem: 1548
    ??U Là ?U ?I?M C?A ROBOT HàN THI?C T? ??NG OKATA?

    ?u ?i?m c?a robot hàn thi?c t? ??ng ch? y?u bao g?m các khía c?nh sau:


    T?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho qu?n ly s?n xu?t: Sau khi thi?t b? ???c chính th?c ho?t ??ng, hi?u qu? c? th? c?a nó có th? ???c ??nh l??ng, giúp c?i thi?n hi?u qu? s?n xu?t t?ng th? ? m?t m?c ?? nh?t ??nh và c?ng gi?m tác ??ng c?a các y?u t? con ng??i ??n s?n l??ng và s?n xu?t.     Ti?t ki?m n?ng l??ng: c?ng su?t trung bình c?a thi?t b? là 300-350W, so v?i hàn sóng và hàn ??i l?u thì thi?t b? này ti?t ki?m ?i?n nhà x??ng có l?i th? h?n h?n. L??ng thi?c c?a m?i ?i?m hàn c?a thi?t b? có th? chính xác ??n 0,1mm. ?i?m hàn ???c thi?t l?p ?? ??a day thi?c dài nh?t có th?. Kh?ng có l?ng phí nghiêm tr?ng nào, so v?i các thi?t b? hàn th? c?ng và hàn sóng, v? m?t ti?t ki?m thi?c là ?u th? tuy?t ??i.    Ch?t l??ng s?n ph?m: Robot hàn thi?c t? ??ng k? c? v? ngo?i quan hình th?c ??ng nh?t hay v? ?? tin c?y ch?c ch?n ??u h?n con ng??i thao tác.


    V? kinh t?: s? d?ng thi?t b? hàn, sau khi mua s?m thi?t b? có th? làm tài s?n c?ng ty, nang cao giá tr? t? than và tính ?u vi?t khi nh?n ??n hàng, mà y?u t? nhan c?ng con ng??i kh?ng ??t ???c hi?u qu? này.


    日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一
   3. <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
   4. <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
     1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

     2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
      <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>