• <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
 • <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
   1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

   2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
    <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>

    t? v?n mi?n phí:

    +84-0363676659

    Bách khoa c?ng ngh?

    Liên h?

    THI?T B? B?N VíT T? ??NG C?A OKATA Có TI?T KI?M ?I?N KH?NG?

    Ngày ??ng:2021-09-23 12:01:59  L??t xem:
    THI?T B? B?N VíT T? ??NG C?A OKATA Có TI?T KI?M ?I?N KH?NG?

    Cu?c s?ng c?a chúng ta kh?ng th? tách r?i kh?i ?i?n n?ng, n?ng l??ng ?i?n ngày càng tr? nên quan tr?ng, kh?ng ng?ng phát tri?n các ngu?n n?ng l??ng khác nhau nh? th?y ?i?n, ?i?n gió, ?i?n h?t nhan. Giá ?i?n c?ng kh?ng ng?ng t?ng cao, ??c bi?t là tiêu th? ?i?n c?ng nghi?p, làm th? nào ?? ti?t ki?m ?i?n là v?n ?? ???c nhi?u ch? doanh nghi?p quan tam.


    Nhi?u khách hàng ??t mua thi?t b? b?n vít t? ??ng c?a c?ng ty chúng t?i nh?m m?c ?ích ti?t ki?m nhan c?ng, t?ng s?n l??ng s?n xu?t nên nhi?u thi?t b? ho?t ??ng 24/24. ?? ti?t ki?m ?i?n n?ng tiêu th? c?a khách hàng, các b? ph?n c?a máy b?n vít c?a chúng t?i ??u s? d?ng b? ph?n linh ki?n có dán nh?n hi?u ti?t ki?m n?ng l??ng cao, máy b?n vít t? ??ng ch? tiêu th? 1 kWh ?i?n trong m?t gi? ho?t ??ng, ?ay th?c s? ?? ??t ???c ti?t ki?m ?i?n hi?u qu? cao và cung c?p cho khách hàng nh?ng d?ch v? có ch?t l??ng t?t h?n.


    Vào mùa hè, nhi?t ?? cao, ng??i v?n hành c?n chú y ti?t ki?m ?i?n ?? tránh h?a ho?n, kh?ng s? d?ng day ho?c ? c?m kh?ng ??m b?o ch?t l??ng, rút phích c?m ?i?n c?a máy b?n vít t? ??ng 3-4 gi? m?t l?n, ?? thi?t b? ngh? ng?i; cách xa thi?t b? v??t qua ph?m vi 10m, nên ng?t ngu?n ?i?n c?a thi?t b?, day d?n s? b? h? l?i do s? d?ng trong th?i gian dài ho?c các ly do khác, r?t d? gay ra ?o?n m?ch và d? cháy khi g?p ?m nên c?n chú y ?i?m này.


    Ngoài ra, c?n ki?m tra các thi?t b? ?? lau ngày kh?ng s? d?ng, tr??c khi mua s? d?ng các thi?t b? m?i khác nên nh? chuyên gia ?o t?i, nghiêm c?m vi?c s? d?ng ?i?n quá t?i, ??u n?i trái phép.


    日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一
   3. <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
   4. <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
     1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

     2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
      <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>