• <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
 • <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
   1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

   2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
    <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>

    t? v?n mi?n phí:

    +84-0363676659

    Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

    查看分類

    Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

    Liên h?

    B?O TRì HàNG NGàY CHO MáY HàN THI?C T? ??NG

    Ngày ??ng:2021-09-23 11:34:17  L??t xem: 2662
    B?O TRì HàNG NGàY CHO MáY HàN THI?C T? ??NG

    Ngày nay, máy hàn thi?c t? ??ng ???c s? d?ng r?ng r?i trong ngành hàn, tin r?ng m?i ng??i ??u có nh?ng hi?u bi?t nh?t ??nh v? máy hàn thi?c t? ??ng, nh?ng h?y nh? ??ng ?n m?nh ??u m? hàn c?a máy hàn t? ??ng trong quá trình hàn, làm nh? v?y kh?ng ch? ?nh h??ng ??n hi?u su?t hàn c?a máy c?ng s? ?nh h??ng t?i ch?t l??ng s?n ph?m. Vi?c ki?m tra th??ng xuyên ??nh k? cho máy hàn thi?c t? ??ng c?ng ???c cho là c?n thi?t. V?y t?i sao máy hàn thi?c t? ??ng c?n ???c ki?m tra th??ng xuyên?

     Máy móc tuy kh?ng gi?ng con ng??i, c?n ?n u?ng ngh? ng?i nh?ng máy móc c?ng có tu?i th? nên các thi?t b? ph?i ???c b?o trì th??ng xuyên trong quá trình s? d?ng, ??c bi?t là c?ng tác b?o trì hàng ngày kh?ng th? b? qua. N?u máy hàn t? ??ng ???c b?o trì ?úng cách thì s? d? s? d?ng h?n và hi?u qu? c?ng d? dàng ???c c?i thi?n. Nhi?u nhan viên có th? kh?ng chú y ??n vi?c b?o trì này, ?i?u này th??ng d?n ??n nhi?u v?n ?? khác nhau x?y ra sau khi s? d?ng máy m?t th?i gian.

     C? th?, chúng ta có th? b?t ??u t? b?n khía c?nh sau ?? b?o trì máy hàn t? ??ng hàng ngày:

    1、Khi có hi?n t??ng oxy hóa c?a ??u m? hàn (th??ng ???c g?i là ??u ch?t) x?y ra, có th? mài ??u m? hàn nhi?u l?n ? n?i hàn nhi?u ?? gi?m di?n tích ??u ch?t. , hi?n t??ng ch?t ??u s? d?n bi?n m?t

    2、??u m? hàn càng g?n các chan d?n thi?t b? linh ki?n càng t?t.

    3、Khi hàn n?i ??t di?n r?ng ho?c các b? ph?n linh ki?n b?ng hàn thi?c kh?ng chì, nhi?t ?? có th? ???c ?i?u ch?nh trong kho?ng 400-450 ?? và th?i gian gia nhi?t có th? lau h?n m?t chút. Sau khi hàn các b? ph?n linh ki?n nh? v?y xong, nhi?t ?? ph?i ???c ?i?u ch?nh v? ? kho?ng 300-400 ??.

    4、Khi phát hi?n b?i b?n màu ?en trên ??u m? hàn, c?n lo?i b? b?i b?n ngay l?p t?c ?? tránh tr??ng h?p ??u m? hàn b? oxy hóa (th??ng g?i là ??u ch?t).

    Trên ?ay là nh?ng ?i?u liên quan ??n b?o trì máy hàn t? ??ng hàng ngày, n?u máy có v?n ?? gì b?n có th? g?i ??n ???ng day nóng h? tr? d?ch v? c?a chúng t?i, chúng t?i s? c? ng??i ??n gi?i quy?t v?n ?? cho b?n.

    Trang tr??c: Trang ??u   
    日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一
   3. <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
   4. <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
     1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

     2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
      <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>