• <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
 • <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
   1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

   2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
    <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>

    t? v?n mi?n phí:

    +84-0363676659

    Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

    查看分類

    Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

    Liên h?

    CáCH ?? HàN ?I?M CH?T L??NG CAO HOàN TOàN T? ??NG

    Ngày ??ng:2021-09-23 11:41:56  L??t xem: 2362
    CáCH ?? HàN ?I?M CH?T L??NG CAO HOàN TOàN T? ??NG

    CáCH HàN ?I?M CH?T L??NG CAO T? ??NG


    1、Máy hàn thi?c t? ??ng nên ??t trên giá ?? m? hàn

    2、Máy hàn thi?c ph?i ???c tráng thi?c tr??c khi s? d?ng. Ph??ng pháp c? th? là: làm nóng m? hàn, khi thi?c hàn v?a nóng ch?y, b?i ch?t tr? dung hàn, sau ?ó b?i ??u thi?c hàn lên ??u m? hàn sao cho ??u m? hàn ???c tráng ??u 1 l?p thi?c

    3、?? l?a ch?n thi?c hàn phù h?p, nên ch?n day hàn thi?c có ?i?m nóng ch?y th?p ?? hàn linh ki?n ?i?n t?

    4、??i v?i ch?t tr? dung hàn, s? d?ng nh?a th?ng 25% hòa tan trong c?n 75% làm ch?t tr? dung.

    5、Ph??ng pháp hàn, làm s?ch các khay hàn và chan d?n linh ki?n b?ng gi?y nhám m?n và b?i ch?t tr? dung. ??u m? hàn c?a máy hàn t? ??ng ch?m m?t l??ng v?a ?? thi?c hàn, ti?p xúc ?i?m hàn, sau khi toàn b? thi?c hàn trên ?i?m hàn tan ch?y và ph? lên ??u day d?n linh ki?n, nh? nhàng nh?c ??u m? hàn lên d?c theo chan d?n c?a b? ph?n linh ki?n và tách kh?i ?i?m hàn

    6、Th?i gian hàn c?a máy kh?ng nên quá dài n?u kh?ng s? d? làm cháy linh ki?n, n?u c?n thì dùng nhíp k?p ch?t các chan ?? giúp t?n nhi?t.

    7、Các ?i?m hàn c?a máy hàn ph?i có d?ng ??nh sóng hình sin, b? m?t sáng và m?n, kh?ng có gai thi?c, l??ng thi?c v?a ph?i.

    8、Các vi m?ch tích h?p ph?i ???c hàn cu?i cùng và m? hàn c?a máy hàn t? ??ng ph?i ???c n?i ??t ch?c ch?n ho?c t?n d?ng nhi?t d? ?? hàn sau khi ng?t ?i?n. Ho?c s? d?ng ? c?m ??c bi?t cho vi m?ch tích h?p, sau khi c?m xong ? c?m m?i c?m vi m?ch tích h?p lên.

    9、Sau khi hàn xong, ph?i dùng c?n ?? làm s?ch ch?t tr? dung hàn còn sót l?i trên b?ng m?ch, tránh vi?c ch?t tr? dung b? carbon hóa (than hóa) làm ?nh h??ng ??n ho?t ??ng bình th??ng c?a m?ch

    NH?NG KHíA C?NH NàO C?N ???C KI?M TRA TR??C KHI MáY HàN T? ??NG ???C V?N CHUY?N ?I?

    1.Ki?m tra ?i?u khi?n ch??ng trình: phím ?n có am thanh, ch?c n?ng ho?t ??ng bình th??ng;

    2.?? nh?y c?a nút ?n: ?n th? nút trong 1 giay các ch?c n?ng liên quan ho?t ??ng bình th??ng;

    3.Ch?c n?ng hàn ?i?m c?a máy hàn thi?c: hàn ?i?m t?c th?i, hàn ?i?m kéo dài th?i gian, hàn ?i?m ng?ng tr?;

    4.Ch?c n?ng hàn kéo: kéo th?ng, kéo chia ?o?n, kéo t?c ?? cao th?p;

    5.Ch?c n?ng v? sinh: th?i khí ho?t ??ng bình th??ng, có th? ?i?u ch?nh to nh?;

    6.T?c ?? t?ng nhi?t ?? là 350℃ và ??t nhi?t ?? cài ??t trong vòng 30 giay;

    7.Th? nghi?m ch?y th?, thi?t l?p ch??ng trình hàn ?i?m, hàn kéo, hàn xoay, máy hàn liên t?c v?n hành trong 48 ti?ng kh?ng có các hi?n t??ng nh? b? m?t b??c, va ch?m, ch?t máy


    CáCH HàN ?I?M CH?T L??NG CAO T? ??NG

    1、Máy hàn thi?c t? ??ng nên ??t trên giá ?? m? hàn

    2、Máy hàn thi?c ph?i ???c tráng thi?c tr??c khi s? d?ng. Ph??ng pháp c? th? là: làm nóng m? hàn, khi thi?c hàn v?a nóng ch?y, b?i ch?t tr? dung hàn, sau ?ó b?i ??u thi?c hàn lên ??u m? hàn sao cho ??u m? hàn ???c tráng ??u 1 l?p thi?c

    3、?? l?a ch?n thi?c hàn phù h?p, nên ch?n day hàn thi?c có ?i?m nóng ch?y th?p ?? hàn linh ki?n ?i?n t?

    4、??i v?i ch?t tr? dung hàn, s? d?ng nh?a th?ng 25% hòa tan trong c?n 75% làm ch?t tr? dung.

    5、Ph??ng pháp hàn, làm s?ch các t?m hàn và chan linh ki?n b?ng gi?y nhám m?n và b?i ch?t tr? dung. ??u m? hàn c?a máy hàn t? ??ng nhúng m?t l??ng t? ?? thi?c hàn, ti?p xúc ?i?m hàn, sau khi toàn b? thi?c hàn trên m?i hàn tan ch?y và ph? lên ??u day d?n, nh? nhàng nh?c ??u m? hàn lên d?c theo chan d?n c?a b? ph?n linh ki?n và tách kh?i ?i?m hàn

    6、Th?i gian hàn c?a máy kh?ng nên quá dài n?u kh?ng s? d? làm cháy linh ki?n, n?u c?n thì dùng nhíp k?p ch?t các chan ?? giúp t?n nhi?t.

    7、Các m?i hàn c?a máy hàn ph?i có d?ng ??nh sóng hình sin, b? m?t sáng và m?n, kh?ng có gai thi?c, l??ng thi?c v?a ph?i.

    8、Các vi m?ch tích h?p ph?i ???c hàn cu?i cùng và m? hàn c?a máy hàn t? ??ng ph?i ???c n?i ??t ch?c ch?n ho?c t?n d?ng nhi?t d? ?? hàn sau khi ng?t ?i?n. Ho?c s? d?ng ? c?m ??c bi?t cho vi m?ch tích h?p, sau khi c?m xong ? c?m m?i c?m vi m?ch tích h?p lên.

    9、Sau khi hàn xong, ph?i dùng c?n ?? làm s?ch ch?t tr? dung hàn còn sót l?i trên b?ng m?ch, tránh vi?c ch?t tr? dung b? carbon hóa (than hóa) làm ?nh h??ng ??n ho?t ??ng bình th??ng c?a m?ch

    NH?NG KHíA C?NH NàO C?N ???C KI?M TRA TR??C KHI MáY HàN T? ??NG ???C V?N CHUY?N ?I?

    1.Ki?m tra ?i?u khi?n ch??ng trình: phím ?n có am thanh, ch?c n?ng có ho?t ??ng bình th??ng;

    2.?? nh?y c?a nút ?n: ?n th? nút trong 1 giay các ch?c n?ng liên quan có ho?t ??ng;

    3.Ch?c n?ng hàn ?i?m c?a máy hàn thi?c: hàn ?i?m t?c th?i, hàn ?i?m kéo dài th?i gian, hàn ?i?m ng?ng tr?;


    日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一
   3. <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
   4. <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
     1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

     2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
      <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>