• <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
 • <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
   1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

   2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
    <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>

    t? v?n mi?n phí:

    +84-0363676659

    Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

    查看分類

    Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

    Liên h?

    D?Y CHUY?N S?N XU?T TAI NGHE T? ??NG HóA C?A C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

    Ngày ??ng:2021-09-23 11:45:23  L??t xem: 2388
    D?Y CHUY?N S?N XU?T TAI NGHE T? ??NG HóA C?A C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

    M? t? tóm t?t day chuy?n s?n xu?t tai nghe:

    1、Thi?t k? tiêu chu?n hóa và m?-?un hóa: th?c hi?n s?n xu?t linh ho?t và m? r?ng linh ho?t ti?p sau trong day chuy?n s?n xu?t 

    2、S? d?ng cánh tay robot: ?? ??t ???c s? t? ??ng hóa và trí tu? hóa trong s?n xu?t (th?c hi?n ???c vi?c truy?n tin t?c và truy?n s? li?u gi?a các thi?t b?).

    3、Thi?t k? ph? bi?n: Workstation (Máy tr?m) có ??t tr??c ph?m vi kích th??c s?n ph?m và trong ph?m vi kích th??c này thi?t b? ??u có th? s? d?ng ???c

    4、Thi?t k? ki?u máy tr?m: M?t máy tr?m hoàn thành vi?c s?n xu?t m?t ho?c nhi?u trình t? và m?t day chuy?n s?n xu?t bao g?m nhi?u máy tr?m.

    5、??ng b? tiêu chu?n hóa v?t li?u:

    Cánh tay robot g?p và s?p x?p nhanh chóng, ti?t ki?m th?i gian( c?i thi?n tiêu chu?n hóa cách l?u tr? v?t li?u hi?n có và tiêu chu?n hóa v?t li?u khi thi?t k? nghiên c?u s?n ph?m m?i)

    6、Thi?t k? th?ng nh?t khu v?c lên li?u (thi?t k? th?ng nh?t khu v?c lên li?u ? phía ngoài cùng c?a thi?t b?, thu?n ti?n cho nhan viên b? sung nguyên li?u)


    Ghi chú:

    1.T?m ng?n ???c c?ng nhan ??t vào bàn nang, sau khi giác mút dính l?y 1 PCS t?m ng?n, bàn nang ??a m?t v?t li?u lên, cho ??n khi bàn nang kh?ng còn t?m ng?n nào, tay robot l?y m?t t?m ng?n c?a b? máy khác, c?ng nhan ??n b? sung li?u

    2.Có hai máy v?n chuy?n v?t li?u, sau khi tay robot g?p ? bàn nang m?t kh?ng có t?m ng?n nào, s? ti?p t?c g?p v?t li?u ? bàn nang khác, c?ng nhan v?n chuy?n li?u cho bàn nang tr?ng, t?m ng?n thi?t k? ph??ng pháp b? sung li?u là ki?u n?p , thu?n ti?n cho c?ng nhan có th? b? sung li?u mà kh?ng c?n d?ng máy


    Quy trình làm vi?c:

    1.Sau khi dán nh?n m?t bên ngoài h?p, di chuy?n ??n v? trí ?óng gói trung chuy?n s?n ph?m

    2.Giác hút cánh tay robot tr?c Z hút phía ?áy t?m ng?n b? vào trong h?p, ti?p t?c g?p 4PCS s?n ph?m vào trong h?p , r?i hút ??nh t?m ng?n ??t vào h?p

     

    Trang sau: Trang cu?i
    日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一
   3. <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
   4. <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
     1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

     2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
      <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>